Total Users Online: 0 üye, 316 guest | Tarih/Saat: 2024-05-26 11:10
 
randpolls gönder yeni sayfa
2013-01-12 13:22 GMT  oklu Alnt
TheRaskol

User is: Online status   Gender_M
Posts: 438
Ülke: Çanakkale - 17
Meslek: Palyaço
Age: 36

Merhaba;

randpolls eklentisinde anasayfada ??kan anketlere cevap verdi?imizde (g?nder butonu) a??lan sayfan?n yeni pencerede a??lmas?n? nas?l yapabiliriz?

?u ?ekilde olmad? malesef
Kod:
$res .= "<input type=\"hidden\" name=\"id\" target=\"_blank\" value=".$poll_id.">";
        $res .= "<input type=\"hidden\" name=\"a\" value=\"send\" target=\"_blank\">";
        $res .= "<br /><p style=\"text-align: center; \"><input type=\"submit\" class=\"submit\" target=\"_blank\" value=\"G?nder\">";
        $res .= "<br /><a href=\"javascript:polls('".$poll_id."')\">".$L['polls_viewresults']."</a><br /><a href=\"javascript:polls('viewall')\">".$L['polls_viewarchives']."</a></p></form>";te?ekk?rler.
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar
Yeni Site Aktif Edildi. www.seditio.com.tr
☾★ Neohizmet ☾★ Yeni Tasarımı
Htt Yeni Temasi
Oto Galeri Scriptimizin Yeni Hali
Oylamaya Göre Sayfa Sıralama

Bu mesaj TheRaskol tarafından 2013-01-12 13:35 GMT, 4151 Gün önce düzenlendi.

 

randpolls gönder yeni sayfa
2013-01-14 20:48 GMT  oklu Alnt
Kaan

User is: Online status   Gender_M
Posts: 2772
Ülke: İstanbul - 34
Meslek: Serbest Meslek
Age: 41

Tam olarak anlamad?m g?nder butonu a??lan penceredemi olucak?
Emlak, Oto Galeri, Rent A Car, ?iir, Edebiyat Script Sipari?lerinizi Verebilirsiniz.
Detaylar ??in: kaan@ntka.org

Seditio 170 ?ndir
Capte M?zik ?ndir
Seditio Toolbar ?ndir

 

randpolls gönder yeni sayfa
2013-01-14 21:27 GMT  oklu Alnt
TheRaskol

User is: Online status   Gender_M
Posts: 438
Ülke: Çanakkale - 17
Meslek: Palyaço
Age: 36

hay?r g?nder butonu zaten anasayfa blokta. o g?nder'e t?klad???m?z anda anket sonucu yeni pencerede a??lacak.

 

randpolls gönder yeni sayfa
2013-01-14 21:47 GMT  oklu Alnt
Kaan

User is: Online status   Gender_M
Posts: 2772
Ülke: İstanbul - 34
Meslek: Serbest Meslek
Age: 41

Eklentinin kodlar?n? buraya ekle bakal?m.
Emlak, Oto Galeri, Rent A Car, ?iir, Edebiyat Script Sipari?lerinizi Verebilirsiniz.
Detaylar ??in: kaan@ntka.org

Seditio 170 ?ndir
Capte M?zik ?ndir
Seditio Toolbar ?ndir

 

randpolls gönder yeni sayfa
2013-03-08 12:06 GMT  oklu Alnt
TheRaskol

User is: Online status   Gender_M
Posts: 438
Ülke: Çanakkale - 17
Meslek: Palyaço
Age: 36

Kod:
<?PHP

/* ====================
Seditio - Website engine
Copyright Neocrome
http://www.neocrome.net

[BEGIN_SED]
File=plugins/randpolls/inc/randpolls.inc.php
Version=110
Updated=2006-jun-15
Type=Core
Author=Neocrome
Description=Functions
[END_SED]

==================== */

if (!defined('SED_CODE')) { die('Wrong URL.'); }

/* ------------------ */

function sed_get_randpolls()

    {

    global $L, $db_polls, $db_polls_voters, $db_polls_options, $usr, $plu_empty;

$res .= "<form action=\"polls.php?\" method=\"get\">";

    $sql = sed_sql_query("SELECT poll_id, poll_text FROM $db_polls WHERE 1 AND poll_state=0  AND poll_type=0 ORDER by RAND() DESC LIMIT 1");    if ($row = sed_sql_fetcharray($sql))

        {

        $poll_id = $row['poll_id'];        if ($usr['id']>0)

             { $sql2 = sed_sql_query("SELECT pv_id FROM $db_polls_voters WHERE pv_pollid='$poll_id' AND (pv_userid='".$usr['id']."' OR pv_userip='".$usr['ip']."') LIMIT 1"); }

           else

             { $sql2 = sed_sql_query("SELECT pv_id FROM $db_polls_voters WHERE pv_pollid='$poll_id' AND pv_userip='".$usr['ip']."' LIMIT 1"); }        if (sed_sql_numrows($sql2)>0)

            {

            $alreadyvoted =1;

            $sql2 = sed_sql_query("SELECT SUM(po_count) FROM $db_polls_options WHERE po_pollid='$poll_id'");

            $totalvotes = sed_sql_result($sql2,0,"SUM(po_count)");

            }

        else

            { $alreadyvoted =0; }        $res .= stripslashes($row['poll_text'])."<br /> <br />";        $sql = sed_sql_query("SELECT po_id, po_text, po_count FROM $db_polls_options WHERE po_pollid='$poll_id' ORDER by po_id ASC");        while ($row = sed_sql_fetcharray($sql))

            {

         if ($alreadyvoted)
                  {
                  $percentbar = floor(($row['po_count'] / $totalvotes) * 100);
$res .= "<table class=\"cells\">";
$res .= "<tr><td>";
$res .= $row['po_text'];
$res .= "</td><td><div class=\"bar_back\"><div class=\"bar_front\" style=\"width:".$percentbar."%;\"></div></div></div></td><td>$percentbar%</td><td>(".$row['po_count'].")</td></tr></td></tr>";
$res .= "</table>";
                }

               


            else

                {
                $res .= "<input type='radio' value='".$row['po_id']."' name='vote' class='radio' /> ".stripslashes($row['po_text'])."<br />";
                }

            }

    if ($alreadyvoted)
    {
    $res .= "<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"javascript:polls('".$poll_id."')\">".$L['polls_viewresults']."</a><br /><a href=\"javascript:polls('viewall')\" target=\"_blank\">".$L['polls_viewarchives']."</a></p></form>";
    }
    else
    {
        $res .= "<input type=\"hidden\" name=\"id\" target=\"_blank\" value=".$poll_id.">";
        $res .= "<input type=\"hidden\" name=\"a\" value=\"send\" target=\"_blank\">";
        $res .= "<br /><p style=\"text-align: center; \"><input type=\"submit\" class=\"submit\" target=\"_blank\" value=\"G?nder\">";
        $res .= "<br /><a href=\"javascript:polls('".$poll_id."')\">".$L['polls_viewresults']."</a><br /><a href=\"javascript:polls('viewall')\">".$L['polls_viewarchives']."</a></p></form>";

        }
        }
       else

        { $res = $plu_empty; }    return($res);

    }

/* ============= */

?>

 

randpolls gönder yeni sayfa
2013-03-26 21:57 GMT  oklu Alnt
Kaan

User is: Online status   Gender_M
Posts: 2772
Ülke: İstanbul - 34
Meslek: Serbest Meslek
Age: 41

Alttakiyle de?i?tir senin kodlar? dene yedek almay? unutma
Kod:
function sed_get_randpolls()($mask)
{
global $L, $db_polls, $db_polls_voters, $db_polls_options, $usr, $plu_empty;

$sql_p = sed_sql_query("SELECT poll_id, poll_text FROM $db_polls WHERE 1 AND poll_state=0  AND poll_type=0 ORDER by RAND() DESC LIMIT 1");

while ($row_p = sed_sql_fetchassoc($sql_p))
{
unset($res);
$poll_id = $row_p['poll_id'];

if ($usr['id']>0)
{ $sql2 = sed_sql_query("SELECT pv_id FROM $db_polls_voters WHERE pv_pollid='$poll_id' AND (pv_userid='".$usr['id']."' OR pv_userip='".$usr['ip']."') LIMIT 1"); }
       else
{ $sql2 = sed_sql_query("SELECT pv_id FROM $db_polls_voters WHERE pv_pollid='$poll_id' AND pv_userip='".$usr['ip']."' LIMIT 1"); }

if (sed_sql_numrows($sql2)>0)
{
$alreadyvoted =1;
$sql2 = sed_sql_query("SELECT SUM(po_count) FROM $db_polls_options WHERE po_pollid='$poll_id'");
$totalvotes = sed_sql_result($sql2,0,"SUM(po_count)");
}
else
{ $alreadyvoted =0; }

$res .= "<h5>".sed_parse(sed_cc($row_p['poll_text']), 1, 1, 1)."</h5>";

$sql = sed_sql_query("SELECT po_id, po_text, po_count FROM $db_polls_options WHERE po_pollid='$poll_id' ORDER by po_id ASC");

while ($row = sed_sql_fetchassoc($sql))
{
if ($alreadyvoted)
{
$percentbar = floor(($row['po_count'] / $totalvotes) * 100);
$res .= sed_parse(sed_cc($row['po_text']), 1, 1, 1)." : $percentbar%<div style=\"width:95%;\"><div class=\"bar_back\"><div class=\"bar_front\" style=\"width:".$percentbar."%;\"></div></div></div>";
}
else
{
$res .= "<a href=\"javascript:pollvote('".$poll_id."','".$row['po_id']."')\">";
$res .= sed_parse(sed_cc($row['po_text']), 1, 1, 1)."</a><br />";
}
}
$res .= "<p style=\"text-align:center;\"><a href=\"javascript:polls('".$poll_id."')\">".$L['polls_viewresults']."</a> &nbsp; ";
$res .= "<a href=\"javascript:polls('viewall')\">".$L['polls_viewarchives']."</a></p>";
$res_all .= sprintf($mask, $res);
}

// { $res = $plu_empty; }

return($res_all);
}
Emlak, Oto Galeri, Rent A Car, ?iir, Edebiyat Script Sipari?lerinizi Verebilirsiniz.
Detaylar ??in: kaan@ntka.org

Seditio 170 ?ndir
Capte M?zik ?ndir
Seditio Toolbar ?ndir

 

randpolls gönder yeni sayfa
2013-03-29 15:28 GMT  oklu Alnt
TheRaskol

User is: Online status   Gender_M
Posts: 438
Ülke: Çanakkale - 17
Meslek: Palyaço
Age: 36

bu ?ekilde anketler hi? g?r?nm?yor.

 

Powered by Seditio © 2009-2012 All Rights Reserved