Seditio CMS Hizmet Koşulları1. Hizmet Koşulları
Bu Hizmet Koşulları ('Koşullar'), (Seditio CMS veya www.seditiocms.com) ve siz ('Kullanıcı' veya 'siz') arasında yapılan yasal bir anlaşmadır.
Kullanıcı herhangi bir Seditio CMS uygulamasını ('Hizmet') kullanarak veya ona erişerek, bu 'Koşullar'ı okuduğunu, anladığını ve koşullara bağlı kalmayı peşinen kabul eder.

İşbu sözleşmede, Seditio CMS tek taraflı olarak, herhangi bir zamanda bu Koşulları revize etme, değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar.

İşbu sözleşme ile Kullanıcı, zaman içerisinde Seditio CMS tarafından yapılabilecek değişiklikleri peşinen kabul edeceğini, Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmediği takdirde Hizmeti kullanmayacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, koşulları periyodik olarak incelemekle sorumludur. Kullanıcın, bir değişiklik ya da güncelleme yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmesi, revize edilmiş koşulları kabul ettiği anlamına gelir.

Kullanıcı Şayet koşulları kabul etmiyor ise tek çare Hizmeti kullanmaya devam etmemek ve Hizmeti kullanmak için oluşturduğunuz tüm hesapları iptal etmektir.

Kullanıcı, eğer koşulları ihlal ederse, Seditio CMS, Kullanıcıya ihlal ile ilgili bir uyarı yayınlayabilir ya da Kullanıcının Hizmeti kullanarak oluşturduğu herhangi bir hesabı veya tüm hesapları derhal feshetme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, Seditio CMS’in hesap(lar)ı sonlandırmadan veya askıya almadan önce (haber verebilir ya da vermez) kendisine haber vermesinin şart olmadığını peşinen kabul eder.

Seditio CMS herhangi bir nedenden dolayı, haber vermeden herhangi bir kullanıcının hizmetlere, erişimini reddetme hakkını saklı tutar. Bu nedenler arasında koşulları ihlal dahildir, fakat bununla sınırlı değildir.

Kullanıcı işbu sözleşme ile Seditio CMS’in herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, haberli ya da habersiz, hizmeti durdurabileceğini veya Hizmet içeriğini değiştirebileceğini ve bu durumlardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

Kullanıcının, Hizmet’ten faydalanmak veya Hizmet’i kullanmak için, 13 yaşında veya daha büyük olması gerektiğini; Eğer kullanıcı 13-18 yaş arasında ise, yasal vasisinin koşulları gözden geçirmesi ve onaylaması gerektiğini bildiğini, Yasal vasinin ise şayet velayeti altındaki küçüğün işbu Hizmet’e erişmesini ve bu sözleşmenin tarafı olmasını kabul etmemesi halinde herhangi bir program veya yazılım ile Hizmet’e erişimi engellemesi gerektiğini peşinen kabul eder.

İşbu sözleşme ile bu tür durumlarda Hizmet’i sağlayan Seditio CMS, Kullanıcının beyanının aksini bilmesinin imkansızlığı gerekçesiyle Kullanıcı’nın beyanını esas kabul eder ve hiçbir Hukuki ve Cezai sorumluluğu olmayacağını açıkça beyan eder, Kullanıcı da bu durumu peşinen kabul eder.

2. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı
İşbu sözleşme ile Kullanıcı ve/veya diğer şahıslar; Hizmete ait tüm maddelerin ve içeriğin, hizmetin parçası olduğunu (Tasarım, metin, grafik, resim, video, bilgi, uygulamalar, yazılım ve diğer dosyalar, ayrıca onların seçimi ve düzenlenmesi de dahil, fakat bununla sınırlı değil), ve Fikri Mülkiyet ve Telif haklarının Seditio CMS’ye ait olduğunu, kanun tarafından korunduğunu, tüm izinsiz kullanımların bu hakların ihlali sayılacağını ve bu durumun Hukuki ve cezai tüm sorumluluklarını kabul ettiğini peşinen kabul eder.

Kullanıcı ve/veya diğer şahıslar, Hizmete ait olan hiç bir şeyin tamamı ya da bir parçasının, Seditio CMS tarafından yazılı izin verilmeden değiştirilemeyeceğini, kopyalanamayacağını, dağıtılamayacağını, düzenlenemeyeceğini, yeniden oluşturulamaya-cağını, yayımlanamayacağını, indirilemeyeceğini, görüntülenemeyeceğini, sağlanamaya-cağını, iletilemeyeceğini peşinen kabul eder.

Kullanıcı ve/veya diğer şahıslar, Kullanıcı İçeriği dışında kalan, diğer tüm maddeleri, türetilmiş kullanımlar da dahil, kullanmak için Seditio CMS’den izin alınmasının zorunlu olduğunu bildiğini peşinen kabul eder.

İşbu sözleşme ile maddelerden herhangi birinin yeniden oluşturulması veya yeniden yayımlanması kesinlikle yasaklanmıştır, Kullanıcılar ve/veya diğer şahıslar, işbu kurallara uyulmaması halinde ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabileceklerini bildiklerini peşinen kabul ederler.

Kullanıcı, Seditio CMS ve/veya onun lisans vericilerinin, Seditio CMS tarafından sağlanan Hizmetler, ünvan, çıkar, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarını da kapsayan hakların sahibi olarak kalacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, herhangi bir Hizmet kullanmanın ya da Seditio CMS Hizmetine sağlanan maddeye erişmenin haklarını, veya herhangi bir türetilmiş işle ilgili bir şey elde etmeyeceğini açıkça kabul eder.

Seditio CMS işbu Hizmet ile Kullanıcıya kişisel, özel olmayan, devredilemez, geri alınabilir, tahdit edilmiş bir saha lisansı sağlar ve hizmetler bundan başka amaçlar için kullanılamaz. Kullanıcı Hizmet kullanım lisansının bu koşullarla sınırlı olduğunu peşinen kabul eder.

3. Kullanıcı İçeriği
Kullanıcı, Seditio CMS tarafından sağlanan Hizmet’te teknoloji ve araç içeriklerinin yayımlamasını kendi rızası ile kabul eder.

Kullanıcı, herhangi bir şekilde, herhangi bir ülkede veya herhangi bir toplumsal ağda ya da herhangi bir ortamda, Seditio CMS tarafından izin almadan bu içeriği ve/veya yazılımı dağıtma, satma, aktarma veya yetkilendirme hakkına sahip olmadığını peşinen kabul eder.

İşbu sözleşme ile Kullanıcı, yazılım yöneticisi olarak bir acente gibi sizin adınıza hareket etme hakkını Seditio CMS’e vermiş olduğunu peşinen kabul eder.

Sisteme yüklenen herhangi bir veri, metin, grafik, fotoğraf tamamı ya da bir kısmının seçimi ve düzenlenmesi, (bundan sonra 'Kullanıcı İçeriği' ) Seditio CMS’e ait ticari, ticari olmayan ve/veya reklâm kullanımı alanında olan nesnelerdir.

Kullanıcı yüklediği metin, grafik ve fotoğraflar, ve Kullanıcı İçeriğinden Hukuki ve Cezai olarak şahsen sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

Herhangi bir kullanıcı tarafından yüklenen veya sağlanan dosyalar, kullanıcıların sorumluluğundadır, Seditio CMS’nin sorumluluğunda değildir.

Seditio CMS, Kullanıcı İçeriği’ni düzenleyebilir ya da düzenlemez, ayrıca sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin doğruluğunu, kalitesini veya bütünlüğünü garantilemez.

Kullanıcı, Hizmeti kullanarak sakıncalı içeriklere maruz kalabileceğini ve bu durumun Seditio CMS’den kaynaklanmadığını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, hatalı Kullanıcı İçeriği ya da Kullanıcı İçeriğinden dolayı oluşan zarar veya hasardan dolayı Seditio CMS’nin sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

İşbu sözleşme ile Seditio CMS, kullanıcı İçeriğini haberli ya da habersiz kaldırma veya silme hakkına sahip olacaktır.

4. Sitenin Kullanımı
İşbu sözleşme ile Seditio CMS, Kullanıcı’ya diğer Servis kullanıcılarıyla iletişim kurabilmesi için forum, topluluk ya da muhabbet köşeleri ('İletişim Kanalları') gibi iletişim kanalları sağlayabilir.

Seditio CMS bunları takip etmek zorunda değildir fakat İletişim Kanalları’nda postalanan her türlü bilgiyi haberli ya da habersiz görüntüleme ve silme hakkına sahiptir.

Seditio CMS isterse Kullanıcı’nın İletişim Kanallarına girişini engelleyebilir veya iptal edebilir, bunu yaparken sebep bildirmek zorunda değildir. Kullanıcı, diğer kullanıcılar tarafından İletişim Kanallarında postalanan yazı, sohbet ve diğer içeriklerin Seditio CMS tarafından kontrol edilmeyip onaylanmadığını ve herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul eder.

Bu İletişim biçimleri hiç bir şekilde Seditio CMS tarafından onaylanmış olarak düşünülemez. Seditio CMS hiç bir koşul altında İletişim Kanallarındaki hiç bir şeyin sorumluluğunu kabul etmez.

İnternet tarayıcısı açıldığında kullanıcının karşısına Seditiocms.com ve hizmetleri otomatik olarak geliyorsa bu tamamen ilgili internet bağlantısına sahip elektronik cihazı kullanan kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüm İletişim Kanalları halka açıktır .
İşbu sözleşme ile Kullanıcı, İletişim Kanalları kullanımı ile ilgili hiç bir gizlilik talep edemeyeceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı İletişim Kanallarında paylaşılan herhangi bir bilginin sorumluluğunun Seditio CMS’e ait olmadığını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, İşbu sözleşmenin ve Hizmet kullanımının kanuni olduğunu; sözleşmeye ve kurallara bağlı kalacağını kabul eder.
Kullanıcı, aşağıdaki durumlar için Hizmeti kullanmayacağını peşine kabul ve taahhüt eder.

a.Müstehcen, uygunsuz, kaba, pornografik, sakıncalı veya cinsel içerikli yazılar veya yüklemeler,
b.Hakaret, lekeleme, aşağılama, suçlama, tehdit, taciz, korkutma, herhangi birine kişisel taciz, mezhep ayrımcılığı, ırkçılık veya kişinin görünüşünden dolayı saldırgan tavır izleme,
c.Kişisel iletişim dışında; reklam, piramit düzenekler, politika yapma, toplu mail gönderme, 'spam' atma veya ticari öneride bulunma gibi farklı amaçlarla mesaj yollama,
d.Başka birinin yerine geçme, Seditio CMS çalışanı veya temsilcisi gibi hareket etme (eğer değilseniz) veya kullanıcıları Seditio CMS ile ilgili yanlış yönlendirme,
e.Trojan, parazit, saatli bomba, cancelbots, bozuk dosya, data veya Servis ve kullanıcı bilgisayarlarına zarar verebilecek her türlü virüs yollama,
f.Sözleşmeyi, fikri mülkiyet haklarını ihlal etme ya da telif haklarını, patent, ticari sır veya diğer partinin özel bilgilerini (gizlilik hakları ve kullanımı dahil) göndererek şirket haklarını ihlal etme,
g. Seditio CMS servisi ya da Seditio CMS’e bağlı ilan panoları aracılığıyla herhangi bir kullanıcının gerçek bilgilerini deşifre etme,
h.Diğer üyelerden şifre veya kişisel bilgi çalma girişimi,
i.Seditio CMS Uygulama Tekliflerine engel olmaya veya müdahele etmeye çalışma,
k.Seditio CMS’e yanlış rapor yollayıp kanalları yanlış kullanma,
l. Lisans Kurallarına karşı gelen, otomatik, macro veya 'hile program' yazılımları yapma, geliştirme veya bilgi verme,
m. Uygulama hataları ve buglarla ilgili bilgileri halka duyurma ve sömürerek avantaja çevirme,
n.Hackleme, crackleme, kanunsuz yazılım dağıtımı veya hilelerle Hizmetin aleyhine davranma ve kuralları bozma,
o.Seditio CMS’e ters düşen bir hile veya aktiviteye başvurma,

5. Sorumluluk
Kullanıcı, Hizmetten yararlanırken aksi belirtilmedikçe, Seditio CMS, iştirakleri, lisans verenlerinin, aşağıdaki hususlara ilişkin kendisine karşı bir sorumluluğu olmadığı gibi mali kaybı, fırsat kaybını, iyi niyet, itibar, iş, hasılat, kar kayıplarını veya yapmayı beklediği birikim veya harcanmış masrafları ödeme sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, Seditio CMS’nin hizmet ve sisteme bağlı diğer iç link içeriklerinin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği hakkında hiçbir söz vermediğini ve aşağıda belirtilen durumlar için sorumluluk kabul etmediğini peşinen kabul eder:

a) Hatalı, bozuk veya eksik içerik,
b)Herhangi bir materyalin yüklenmesi sonucu bilgisayar sisteminizde, internet erişiminizde, yükleme veya görüntüleme cihazınızda meydana gelen herhangi bir zarar veya veri kaybı,
c) Yasal olmayan girişler ve güvenli sunucuların kullanımı ve/veya tüm kişisel bilgilerin ele geçirilmesi,
d)Hizmette kesinti veya Yazılım’ın kullanılabilir durumda olmaması,
e) Üçüncü parti tarafından geçen virüs trojan v.b ve/veya
f) E-posta ya da herhangi bir şekilde gönderilen içeriklerin yol açtığı beklenmedik tüm hata ve kayıplar.

Kullanıcı, Hizmeti kullanmasından ya da Hizmetten sağlanan, indirilen materyaller aracılığıyla gelişen herhangi bir doğrudan, doğrudan olmayan, tesadüfi, kazara gelişen kar ve veri kayıplarında, Seditio CMS tarafından bu tür kayıpların olabileceği bildirilse de bildirilmese de Seditio CMS, iştirakleri, çalışanları bundan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.
Kullanıcı, yukarıda madde içeriklerinde mevcut tüm sınırlandırmaların yargıya başvurulması durumunda leh ve aleyhine kullanılabileceğini peşinen kabul eder.
Kullanıcı, Seditio CMS’nin Kullanıcı Gönderimleri, hakaret, aşağılama ve yasa dışı davranışlarda bulunma gibi durumlarda üçüncü şahıslar için tehlike arz eden hiçbir şeyden sorumlu tutulamayacağını ve sorumluluğun kendisine ve/veya diğer kullanıcılara ait olduğunu peşinen kabul eder.

Kullanıcı;
a)Hizmeti kullanmasından,
b) Hizmet Koşullarını ihlalden,
c) Üçüncü kişilerin haklarını ihlalden (telif hakları, kişisel haklar ve mülk hakları dahil),
d) Kullanıcı Gönderimlerinden üçüncü kişilere verilen zarardan ya da
e) Sistemde paylaştığı herhangi bir içerikten doğan zararlardan şahsen sorumlu olduğunu ve yukarıda sayılan durumlar sonucunda şayet Seditio CMS, iştirakleri, çalışanları bir bedel ödemek zaruretinde kalırsa bu bedelin kendisine yükleneceğini peşinen kabul eder.

6. Üçüncü Şahıs Siteleri ve Servisleri
Kullanıcı, Seditiocms.com üzerinden aranan kelimelerle ilgili ulaşılan sonuçlardan şahsen sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.
Kullanıcı ayrıca bunlara tıklanarak erişilecek olan 3.kişi web sitelerinde yer alan içeriklerde ve kendisinin veya hizmeti sunanların gerçekleştireceği işlemlerde yasal ilişkinin bil fiil kendisi ile 3.parti servis sunucusu arasında olduğunu, Seditio CMS’nin bu konulardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
Taraflar; İşbu Sözleşmenin, Site Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin, yönetiminde bulunduğu bölgedeki kanunlarla farklılık göstermesi göz önünde bulundurmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacağını. İşbu Sözleşmeden ve Site Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme, 7 (Yedi) ana madde ve içeriklerinden oluşmakta olup, Seditio CMS tarafından Hizmeti sunmaya, Kullanıcı (yani Siz) tarafından ise Hizmeti kullanmaya başladığı andan itibaren kabul edilmiş sayılır.

Comments: (0)

Henüz yorum yapılmamıştır.