Dijital Ürün ve 2. el Ürün Satış Platformu / Şimdi Kayıt Ol

Sesli dinle

Seditio 178 ve üzeri versiyonları için Yorum Onaylama uygulaması nasıl yapılır onu anlatacağım.

Öncelikli olarak alttaki sql sorgusunu veri tabanına yükleyin.

ALTER TABLE sed_com ADD COLUMN com_onay INT(1) DEFAULT '0';

Daha sonra system/functions.php yi açıyoruz ve alttakini buluyoruz.

$sql = sed_sql_query("SELECT c.*, u.user_id, u.user_avatar, u.user_maingrp FROM $db_com AS c
					LEFT JOIN $db_users AS u ON u.user_id=c.com_authorid
					WHERE com_code='$code' ORDER BY com_id ".$cfg['commentsorder']." LIMIT $d, ".$cfg['maxcommentsperpage']);  

Alttaki ile değiştiriyoruz.

$sql = sed_sql_query("SELECT c.*, u.user_id, u.user_avatar, u.user_maingrp FROM $db_com AS c
					LEFT JOIN $db_users AS u ON u.user_id=c.com_authorid
					WHERE com_code='$code' AND com_onay=1 ORDER BY com_id ".$cfg['commentsorder']." LIMIT $d, ".$cfg['maxcommentsperpage']);  

Daha sonra system/core/admin/admin.comments.inc.php yi açıyoruz.

Alttakini buluyoruz.

if ($a=='delete')
	{
	sed_check_xg();
	$sql = sed_sql_query("DELETE FROM $db_com WHERE com_id='$id'");
	}

Alttaki ile değiştiriyoruz.

if ($a == 'delete')
	{
	sed_check_xg();
	$sql = sed_sql_query("SELECT * FROM $db_com WHERE com_id='$id' LIMIT 1");
			$row = sed_sql_fetchassoc($sql);
			$sql = sed_sql_query("DELETE FROM $db_com WHERE com_id='$id'");
					if (mb_substr($row['com_code'], 0, 1) == 'p')
						{
						$page_id = mb_substr($row['com_code'], 1, 10);
						$sql = sed_sql_query("UPDATE $db_pages SET page_comcount=".sed_get_comcount($row['com_code'])." WHERE page_id=".$page_id);
						}
					$com_grp = ($usr['isadmin']) ? "adm" : "usr";
					sed_log("Deleted comment #".$id." in '".$row['com_code']."'", $com_grp);
header("Location: ".$_SERVER['HTTP_REFERER']."");
exit;
	}

Aynı dosya da yine alttakini buluyoruz.

$ii = 0;

Altına ekliyoruz.

if ($a == 'yes') {$sqlx = sed_sql_query("UPDATE $db_com SET com_onay=1 WHERE com_id ='$id'");
header("Location: ".$_SERVER['HTTP_REFERER']."");
exit;
}
if ($a == 'no') {$sqls = sed_sql_query("UPDATE $db_com SET com_onay=0 WHERE com_id = '$id'");
header("Location: ".$_SERVER['HTTP_REFERER']."");
exit;
}

Devam ediyoruz aynı dosya ile alttakini buluyoruz.

	default:
			$row['com_url'] = '';
		break;
		}

Altına ekliyoruz.

if ($row['com_onay']==0)
{$durum = "<a href=\"".sed_url("admin", "m=comments&a=yes&id=".$row['com_id'])."\">".$out['ic_unchecked']."</a>";}
else
{$durum = "<a href=\"".sed_url("admin", "m=comments&a=no&id=".$row['com_id'])."\"> ".$out['ic_checked']."</a>";}

Yine alttakini buluyoruz.

"COMMENTS_LIST_OPEN_URL" => $row['com_url'],

üstüne ekliyoruz.

"COMMENTS_LIST_ONAY" => $durum,

Bu dosyada işimiz bitti.

Şimdi system/adminskin/sympfy/admin.comments.tpl yi açıyoruz.

Alttakini buluyoruz.

<div class="table-th coltop text-center" style="width:20px">{PHP.L.Open}</div>

Altına ekliyoruz.

<div class="table-th coltop text-center" style="width:40px">Onay</div>	

Yine Alttakini buluyoruz.

<div class="table-td text-left resp-table-td banlist-until">
						<a href="{COMMENTS_LIST_OPEN_URL}" class="btn btn-small"><i class="ic-arrow-right"></i></a>
					</div>	

Altına Ekliyoruz.

<div class="table-td text-left resp-table-td banlist-until">
						{COMMENTS_LIST_ONAY}
					</div>		

İşlem tamamdır.

Yorumlar siz onaylamadan site de görünmeyecektir.

 


Yorumlar (0)
henüz yorum yok
Tema Ayarları

Kendi özelleştirilmiş stilini belirle

Mod Seç

Uygulamanız için mükemmel renk modunu seçin.


RTL Mode

Dil yönünüzü değiştirin


Fluid Layout

Tam ekran modu aç/kapat


Navigasyon Konumu

Web sitesi için uygun bir menü sistemi seçin


Görünüm